روابط های کاری

 • کارفرما و فریلنسر
  1. برای انجام پروژه در سایت آقاخسرو ، کارفرما و پیمانکار بصورت مستقیم با هم در ارتباط اند. بصورتی که بعد از ارسال پیشنهاد، کارفرما بهترین پیشنهاد یا پیشنهادها را انتخاب، و پیمانکار انجام پروژه را قبول می کند. کارفرما موافقت می کند خرید کند، و پیمانکار موافقت می کند که سرویس و باقی ملزومات را طبق توافق پیش رو تحویل دهد (a) قرارداد بین کارفرما و پیمانکار شامل توضیحات پروژه، پیشنهاد پیمانکار، و باقی شرایط و قوانینی است که بین کارفرما و پیمانکار در سایت توافق شده، (b) قوانین سایت، (c) و هر مطلب و فایل دیگری که در سایت آپلود شده و مورد توافق طرفین قرار گرفته شده باشد، می باشد. شما موافقت می کنید که وارد هیچ توافقی که قوانین سایت را نقض کند نشوید. هر توافقی که قوانین سایت را نقض کند باطل است. کارفرما مسئولیت مدیریت، بررسی، پیگیری و پرداخت در زمان مقرر برای دریافت نتیجه مطلوب را بر عهده دارد و پیمانکار مسئولیت ارائه خدمات با کیفیت در زمان مقرر بر اساس توافق انجام شده را بر عهده دارد. کارفرما و پیمانکار هر دو موافقت می کنند در جهت انجام اجرای توافق با یکدیگر همکاری، و منصفانه رفتار کنند.
  2. کارفرما و پیمانکار توجه دارند و موافقند که هر کدام به عنوان فردی مستقل رفتار می کنند. پیمانکار به عنوان یک پیمانکار مستقل، سرویس خود را ارائه می کند و هیچ رابطه شراکت، کارفرما و کارمند، مشارکت، نماینده یا هر چیز دیگری بین کارفرما و پیمانکار یا بین آقاخسرو با کارفرما و فریلنسر وجود ندارد.
 • کاربران و آقاخسرو
  1. آقاخسرو طرف حساب در توافقات، قرادادها و درخواست های پروژه ها بین کارفرما و پیمانکار نیست. آقاخسرو هیچ کنترلی روی پروژه ها ندارد و از جزئیات آن آگاه نیست. آقاخسرو مواردی از قبیل کیفیت انجام پروژه، امنیت و قانونی بودن سرویس تحویل داده شده، درست و دقیق بودن پروژه های ثبت شده، سطح دانش، پیشینه یا توان کاربران، اطمینان از انجام کار توسط پیمانکار، توان مالی کارفرما برای پرداخت بعد از انجام پروژه، یا اینکه پیمانکار یا کارفرما پروژه را تا انتها ادامه خواهند داد یا خیر، را تضمین نمی کند. آقاخسرو مسئول رفتار پیمانکاران نیست و پیمانکارها کارمندان آقاخسرو نمی باشند. تمام حقوق و تعهدات خرید و فروش خدمات بین کارفرما و پیمانکارها خواهد بود. آقاخسرو هیچ وسیله یا ابزاری برای انجام پروژه ها در اختیار پیمانکاران قرار نخواهد داد. کارفرما و پیمانکار می بایست با یکدیگر تمام مسائلی که مربوط به حقوق و تعهدات می باشد را حل و فصل کنند.
  2. کارفرما و پیمانکار توجه دارند و موافقند که ارزش، اعتبار و حسن نیت سایت، بستگی به عملکرد آنها در انجام پروژه دارد. به همین خاطر آقاخسرو به عنوان یک شخص سوم بر پروژه ها نظارت خواهد داشت تا دو طرف به موقع تعهدات خود را اجرا کنند.
  3. هر نوع استفاده شما از سایت، شما را به شریک، نماینده، و شعبه بین شما و آقاخسرو تبدیل نخواهد کرد

محدودیت ها

  • همه کاربران موافقت دارند که:
   1. مسئولیت کامل تمامی اعمالی که از طریق حساب کاربری شان انجام می شود را بپذیرند.
   2. از هیچ روش مکانیزه یا دستی برای جمع آوری، کپی و تکثیر اطلاعات سایت و صفحات آقا خسرو استفاده نکنند.
   3. از هیچ روشی برای ارسال هرزنامه (اسپم) به دیگر کاربران استفاده نکنند.
   4. با پیمانکاران و کارفرمایان به منظور متقاعد کردن آنها از عدم استفاده از امکانات آقا خسرو، تماس حاصل نکنند.
   5. وارد درگیری‌های لفظی، غیراخلاقی، بی‌ادبی و رفتارهای غیرحرفه ای با یکدیگر نشوند.
   6. بیش از یک حساب کاربری ایجاد نکنند.
  • سلب مسئولیت خدمات ارائه شده در آقا خسرو بدون هرگونه ضمانت ارائه می شود.
  • وقتی شما با کاربر دیگری وارد اختلاف می شوید، آقا خسرو را از هرگونه ادعا، تقاضا و زیان در ارتباط با اختلاف بوجود آمده مبرا بدانید.

خاتمه دادن و تعلیق

  • این قوانین از زمانی که شما از سایت آقا خسرو استفاده می کنید لازم الاجرا است. درصورتی که شما قوانین سایت را رعایت نکنید، ممکن است بدون اخطار حساب کاربری شما مسدود شود
  • شما توجه دارید و موافقت می کنید که اگر انجام پروژه ای که قبول کرده اید را بدون دلیل موجه رد کنید، یا درصورتی وارد اختلاف شوید که حق کاملا با کارفرما باشد و کارفرما از عملکرد شما شکایت کند، هزینه خدمات آقاخسرو را برای بار اول به صورت کامل به عنوان جریمه پرداخت کنید و درصورت تکرار، حساب کاربری شما مسدود خواهد شد.
  • زمانی که حساب کاربری شما مسدود شود، شما دیگر قادر به ورود به سایت نخواهید بود، و دیگر دسترسی به پیام ها، فایل ها و اطلاعات دیگری که در حساب خود دارد را نخواهید داشت.
  • وقتی حساب کاربری شما مسدود می شود، شما مجاز به ساختن حساب کاربری دیگر برای استفاده از خدمات این سایت نمی باشید.
  •  

حل اختلاف

  • سیستم حل اختلاف آقا خسرو برای زمانی است که مبلغی به صورت پرداخت امن ایجاد شده و هنوز توسط کارفرما آزاد نشده باشد. در صورتی بروز هر گونه مشکل، کارفرما یا پیمانکار هر دو می توانند برای دریافت مبلغ اختلاف ایجاد کنند. (i) زمانی که کار تحویل کارفرما شده باشد و کارفرما پرداخت امن را برای پیمانکار آزاد نکند (ii) زمانی که پیمانکار پاسخگو نبوده یا (iii) زمانی که پروژه تحویل داده شده از کیفیت مناسب برخوردار نباشد
  • روش کار
   1. مذاکره. پس از ایجاد اختلاف توسط هر کدام از طرفین، طرف مقابل از طریق اطلاعیه های آقا خسرو مطلع شده و موافقت می کند در کمتر از 5 روز در گفتگوی اختلاف حاضر شود. در صورت عدم حضور در موعد مقرر، آقا خسرو چنین در نظر خواهد گرفت که کاربر مقصر بوده و ممکن است رای به نفع کاربری که اختلاف ایجاد کرده است، صادر شود. پس از ایجاد اختلاف، کارفرما و پیمانکار موافقت می کنند از طریق مذاکره مشکل را بین خود حل کنند. اگر نتیجه مذاکره مورد قبول هر دو طرف بود، با اعلام آن، آقا خسر پرداخت امن را بر اساس توافق پرداخت می کند. اگر شما از نتیجه مذاکره ناراضی بودید موافقت می کنید درخواست داوری ایجاد کنید.
   2. در حل اختلاف های بین کارفرما و پیمانکار که از طریق مذاکره حل و فصل نمی شود، موافقت می کنید تا آقا خسرو به عنوان سوم شخص یا سوم شخصی که از طرف آقا خسرو انتخاب می شود اختلاف را داوری کند
    1. شما توجه دارید و موافقت می کنید که آقاخسرو ، داوری اختلاف بین کارفرما و پیمانکار را در ارتباط با پروژه ای که از طریق آقاخسرو  انجام شده و پرداخت امن آن آزاد نشده باشد قبول می کند و داور تنها موظف است موارد زیر را در نظر بگیرد (i) موافقت انجام شده در پروژه (ii) فقط پیام ها و ارتباط هایی که از طریق سایت انجام شده باشد (iii) فایل ها و توضیحاتی که ضمیمه میز کار پروژه شده باشد و مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد.
    2. آقاخسرو داوری را پس از آنکه کارفرما و پیمانکار، هر دو درخواست داوری ایجاد کرده باشند انجام می دهد.
    3. شما توجه دارید و موافقت می کنید که حکم داوری آقاخسرو ، نهایی، لازم الاجرا و غیر قابل برگشت است.
    4. بعد از اعلام نتیجه، آقاخسرو  بر اساس رای صادر شده پرداخت را انجام می دهد.
    5. درصورتی که حق به شما داده نشده بود، شما موافقت می کنید که شما حق استفاده از پروژه را نخواهید داشت. بنابرین تمام مدارکی که به شما تحویل داده شده را می بایست به طرف مقابل بازگردانده و کپی های الکترونیکی را حذف کنید.
  • روش ارتباط. شما توجه دارید و موافقت می کنید، آقاخسرو شما را از طریق ایمیل آدرسی که مرتبط با حساب کاربری شما است برای ارسال اطلاعیه ها مطلع خواهد کرد. شما مسئول دریافت اطلاعیه هایی هستید که از طریق ایمیل برای شما در زمان اختلاف ارسال می شود.
  • درصورت هرگونه اختلاف در جزئیات یا کلیات فنی یا مالی، ابتدا موضوع از طریق سایت آقاخسرو حل خواهد شد و در صورت عدم حل و فصل توسط مسئولین سایت، یا در صورت وجود ادعایی علیه سایت، مراتب از فنی یا مالی در موسسه حقوقی که توسط آقاخسرو در شهر ارومیه تعیین میگردد بررسی و داوری خواهد شد

ثبت نام

  • تمامی کاربران اینترنتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از امکانات آقا خسرو استفاده کنند، به استثنای اشخاص با سن کمتر از 18 سال. برای استفاده از سایت، می بایست موافقت خود را با تمامی قوانین سایت اعلام کنید. شما موافقت می کنید (1) طبق قوانین، دستورالعمل ها، و مرامنامه سایت رفتار کنید و به موارد گفته شده عمل کنید (2) مسئولیت مالی استفاده از سایت، خریدها، خدمات دریافت شده را بر عهده بگیرید (3) تعهدات خود را در قبال پروژه ای که دارید انجام دهید، مگر اینکه این تعهدات خلاف قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران یا سایت باشد.

راه های کسب درآمد

  • آقا خسرو عضویت های مختلفی برای پیمانکاران دارد.

   پیمانکارها می توانند عضویت مورد نیاز را انتخاب کنند. برای اطلاع از قیمت ها، به صفحه تعرفه ها مراجعه کنید.
   هرکدام از پلن ها تعداد مشخصی پیشنهاد دارند. از این امکان برای ارسال پیشنهاد روی پروژه ها استفاده می کنند. درصورت به پایان رسیدن محدودیت پیشنهاد در ماه، می توانید عضویت خود را به پلن بالاتر ارتقا دهید. با ارتقا به پلن بالاتر، امکانات پلن بالاتر اضافه خواهد شد، اما زمان عضویت تغییر نخواهد کرد. آقا خسرو این حق را برای برای خود محفوظ می دارد تا مبلغ عضویت یا تعداد پیشنهادهای ماهانه را در هر زمان تغییر دهد.

   پلن فروخته شده پس گرفته نخواهد شد و هیچ وجه و مبلغی بعد از خرید بازگردانده نمی شود.

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو