ویژه

صفحه آرایی مقاله

Description

  • در صورتی که مقاله انگلیسی دارید و می خواهید در مجله خارجی سابمیت نمایید، ابتدا می بایست مقاله خودتان را بر اساس شیوه نامه مجله منتخب  تنظیم نمایید.
  • در صورتی که می خواهید مقاله فارسی خودتان را در مجله داخلی ثبت نمایید، ابتدا می بایست بر اساس شیوه نامه مجله منتخب مقاله خودتان را تنظیم نمایید.
  • در صورتی که مقاله شما بیش از 10 صفحه است حتما تماس بگیرید.
  • مقاله فارسی 100000 تومان
  • مقاله انگلیسی 150000 تومان

فریلنسر میتوانید صحبت کند

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو