مدیریت تغییر و تحول در سازمان (مهارت های مدیران اثربخش)

مدیریت تغییر و تحول در سازمان (مهارت های مدیران اثربخش)

مدیریت تغییر و تحول در سازمان (مهارت های مدیران اثربخش)

مدیریت-تغییر-و-تحول-در-سازمان-(مهارت-های-مدیران-اثربخش)در حال حاضر با پيشرفت سريع علم و فن آوري و پيچيده شدن اوضاع سياسي و محيط اجتماعي لزوم ايجاد و مديريت تغيير سازماني اهميّت ويژه اي يافته است
در چنين روند رو به رشد لزوم تغيير سازماني نياز به دانش ومهارت كافي براي بهبود و تكامل سازماني را تشديد مي‌نمايد.
تغيير، به طور كلي انتقال از وضعيت موجود به وضعيتي ديگر خواه خوشايند و يا ناخوشايند مي‌باشد
 پس تغييرات ممكن است مثبت و مطلوب و يا منفي ونامطلوب باشند.
به طور كلي تغييرات به دو شكل كلي به وجود مي‌آيند ، تغييرات برنامه ريزي شده و تغييرات برنامه ريزي نشده.
مجموعه حاضر شامل 45 اسلاید پاورپوینت قابل ویرایش در خصوص تغییر و تحول سازمانی است و موضوعات زیر را شامل می شود.
فهرست مطالب:
1-مقدمه
2-ماهیت تغییر سازمانی
3-تغییرات برنامه ریزی شده
4-تغییرات برنامه ریزی نشده
5-دو عامل تغییر در سازمان ها
6-مراحل تغییر برنامه ریزی شده
7-چگونه مقاومت در مقابل تغيير را به حداقل برسانيم؟
8-جهان به کجا می رود
9-منابع

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو