WORD روش اجرایی مدیریت معاینات، پایشها HSE

WORD روش اجرایی مدیریت معاینات، پایشها HSE

WORD روش اجرایی مدیریت معاینات، پایشها HSE

WORD روش اجرایی مدیریت معاینات، پایشها HSE

هدف از تدوین این روش اجرایی، تشریح فرایندها و فعالیت های مربوط به انجام معاینات بدو استخدام، معاینات دوره­ای، پایش آلاینده­های زیست محیطی، ارزیابی عوامل زیان­آور و کلیه اندازه­گیری­های الزامی HSE ، در راستای حفظ و بهبود سلامت و ارتقاء ایمنی پرسنل و صیانت از محیط زیست می باشد.به همراه فایل WORD روش اجرایی به همراه چک لیست و فرم ها بشرح ذیل 1- چك ليست بازرسي جعبه كمك ­ هاي اوليه 2- فرم بانک اطلاعاتی نتایج معاینات سالیانه 3- فرم برنامـه زمانبندی و گزارش بازرسی فنی

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو