تهیه گزارش ژئوتکنیک

Description

بر اساس مطالعات آزمایشگاهی و نتایج بدست آمده ار نتایج آزمایش های خاک گزارش ژئوتکنیک پروژه انجام میشود و دفترچه محاسبات ارائه میگردد.

فریلنسر میتوانید صحبت کند

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو