ویژه

انجام مطالعات مهندسی ترافیک

Description

مدل سازی ترافیکی با انواع نرم افزارهای مهندسی ترافیک

بررسی مطالعات ایمنی و ترافیکی و ارائه راهکارهای فنی و نقشه های مربوطه

ارائه پلان ایمنی تقاطع

ارائه فازبندی چراغ راهنمایی با اطلاعات آماری ارائه شده توسط کارفرما

جهت تماس و هماهنگی 09141861232

فریلنسر میتوانید صحبت کند

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو