گزارش ازمایش شایعه ، آزمایش شایعه روانشناسی تجربی

گزارش ازمایش شایعه ، آزمایش شایعه روانشناسی تجربی

گزارش ازمایش شایعه ، آزمایش شایعه روانشناسی تجربی

گزارش کار ازمایش شایعه در روانشناسی تجربی بخشی از متن: هدف: بررسی و روشن کردن چگونگی تغییر شایعات. شیوه آزمایش: اجرای آزمایش مستلزم وجود 6 تا 8 آزمودنی است. این آزمایش را می توان در مقابل دید دانشجویان یک کلاس انجام داد. توضیحاتی که در زیر داده می شود، بر اساس چنین موقعیتی است.آزمودنی ها را از کلاس بیرون می کنند، آزماینده تصویر انتخابی یا داستان به افراد حاضر نشان می دهد و یا حکایت مورد نظر را برای آنها می خواند. آزمون گر یکی از آزمودنی ها را صدا می زند و داستان را(در فرض انجام آزمایش

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو