کتاب میکروبیولوژی فاضلاب بیتون ( زبان اصلی)

کتاب میکروبیولوژی فاضلاب بیتون ( زبان اصلی)

کتاب میکروبیولوژی فاضلاب بیتون ( زبان اصلی)

کتاب میکروبیولوژی فاضلاب بیتون ( زبان اصلی)

WASTEWATER MICROBIOLOGY Fourth Edition GABRIEL BITTON Department of Environmental Engineering Sciences University of Florida, Gainesville, FL Wastewater Microbiology focuses on microbial contaminants found in wastewater, methods of detection for these contaminants, and methods of cleansing water of microbial contamination. This classic reference has now been updated to focus more exclusively on issues particular to wastewater, with new information on fecal contamination and new molecular methods. The book features new methods to determine cell viability/activity in environmental samples; a new section on bacterial spores as indicators; new information covering disinfection byproducts, UV disinfection, and photoreactivation; and much more. کتاب زبان اصلی ویرایش چهارم پی دی اف 784 صفحه می باشد.

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو