کانبان

کانبان

کانبانکانبان
فایل اصلی : PDF
تعداد کل اسلایدها : 177 اسلاید
حجم کل فایل اصلی : 39.46 MB

فهرست مطالب
روند تحول مدیریت تولید
انواع اتلاف ( مودا )
مزایا و معایب انبار کردن
تولد کششی و فشاری
تعاریف کانبان
انواع کانبان
تابلو کانبان
…….

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو