کارگاه های پودمان 2 کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی یازدهم کامپیوتر

کارگاه های پودمان 2 کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی یازدهم کامپیوتر

کارگاه های پودمان 2 کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی یازدهم کامپیوتر

کارگاه-های-پودمان-2-کتاب-پیاده-سازی-سیستم-های-اطلاعاتی-یازدهم-کامپیوتر

توضیحات:
کارگاه های پودمان 2 (طراحی صفحات وب ایستا) کتاب پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی یازدهم کامپیوتر، در قالب فایل های html.

شامل کارگاه های واحد یادگیری ٢(شایستگی ایجاد صفحات وب ایستا)

و واحد یادگیری 3(شایستگی توسعه صفحات وب ایستا) در قالب فایل های html.
این فایل زیپ شامل 11 کارگاه از واحد یادگیری ٢ (کارگاه 7 تا 18 – کارگاه های 1 تا 6 فایلی نبودند)
و 7 کارگاه از واحد یادگیری 3(کارگاه 1 تا 7) به همراه پروژه “قطعات سخت افزاری رایانه” می باشد.

* تمام فایل ها در محیط Dreamweaver cc 2018 انجام شده است.
واحد یادگیری ٢

کارگاه 7- ایجاد صفحه وب ساده، کارگاه 8- تعیین جهت متن، کارگاه 9- قالب بندی متن، کارگاه 10- ایجاد سرفصل، کارگاه 11- تغییر رنگ عناصر، کارگاه 12- قالب بندی متن با استایل شیت خطی، کارگاه 13- استفاده از استایل شیت داخلی، کارگاه 14- استفاده از استایل شیت خارجی، کارگاه 15- گروه بندی عناصر و ایجاد سرصفحه، منو و پاصفحه، کارگاه 17- ایجاد تارنمای محلی، کارگاه 18- ویرایش صفحه وب و عناصر آن

واحد یادگیری 3

کارگاه 1- ایجاد جدول، کارگاه 2- درج تصویر در صفحه وب، کارگاه 3- درج فیلم و صدا در وب، کارگاه 4- ایجاد پیوند، کارگاه 5- ایجادform، کارگاه 6- طراحی نمون برگ، کارگاه 7- درج فهرست انتخاب و دکمه
تارنمای قطعات سخت افزاری رایانه ComputerHardware صفحه 130 کتاب
دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو