پاورپوینت نمای دو پوسته ای

پاورپوینت نمای دو پوسته ای

پاورپوینت-نمای-دو-پوسته-ایدانلود پاورپوینت نمای دو پوسته ای ۴۴اسلاید

مقدمه :

یک جریان رو به رشد در معماري امروز، طراحی ساختمان هایی با نماي شفاف می باشد ( یک نماي کاملا شیشه اي جدا از نوع کاربري و کاهش نقش جداره ساختمان)، نماي دو پوسته یک پدیده معماري در پاسخ به زیبایی شناسی براي یک نماي کاملا شیشه اي است. شفافیت اغلب به عنوان دلیل معمارانه اصلی براي انتخاب نماي دو پوسته است، زیرا باعث تماس نزدیک فضاي داخلی با محیط اطراف می شود.

بحثی که افزایش قیمت نماي اضافی را توجیه می کند، تاثیر نماي دو پوسته بر کاهش مصرف انرژي و بهبود شرایط محیط داخلی است.

کاهش مصرف انرژي در نماهاي دو پوسته به فاکتورهاي زیادي بستگی دارد، مانند:
نوع و کاربري ساختمان، جهت گیري ساختمان، میزان عایق کاري، نسبت سطوح شفاف و غیر شفاف پوسته داخلی.

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو