پاورپوینت فارماکولوژی داروهای آنتی آريتمی

پاورپوینت فارماکولوژی داروهای آنتی آريتمی

پاورپوینت فارماکولوژی داروهای آنتی آريتمی

پاورپوینت فارماکولوژی داروهای آنتی آريتمی شامل 15 اسلاید درقالب پاورپوینت و قابل ویرایش فهرست برخی از مطالب: علل زمينه ای آريتمی پاتوفيزيولوژی هدايت الکتريکی غير طبيعی فعاليت الکتريکی طبيعی در قلب حالت های مختلف کانال سديمی وابسته به ولتاژ طبقه بندی داروهای مورد استفاده در آريتمی گروه يک( بی حس کننده های موضعی) کاربرد بالينی سميت داروهای گروه I گروه دو (بتا بلوکر ها ) گروه سه گروه چهار داروهای آنتی آريتمی متفرقه بخشی از متن فایل پاورپوینت: علل زمينه ای آريتمی ايسکمی هيپوکسی اسيدوز آلکالوز غير طبيعی بودن الکتروليت کاتکول آمين بالا تاثيرات اتونوميک سيمت داروئي کشش بيش از حد فيبرميوکارد

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو