پاورپوینت عربستان قبل از اسلام

پاورپوینت عربستان قبل از اسلام

پاورپوینت عربستان قبل از اسلام

پاورپوینت عربستان قبل از اسلام شامل 23 اسلاید درقالب پاورپوینت و قابل ویرایش فهرست برخی از مطالب: تاریخ تحلیلی اسلام اوضاع شبه جزیره و مناطق اطراف شبه جزیره اوضاع دینی تولد پیامبر (ص) حوادث مهم هنگام تولد حضرت محمد(ص) منابع بخشی از متن فایل پاورپوینت: یکی از همسایگان شبه جزیره، ایران بود با جمعیتی بیش از یکصد و چهل میلیون نفر،وسعت زیادی داشت که از عراق تا سمرقند و بخارا را شامل می شد. ایران تمدنی غنی هزارو صد ساله از مادها تا ساسانیان را داشت و از دولتهای مقتدر آن زمان بود . نوع حکومت سلطنتی و استبدادی بود و در زمان تولد پیامبر خسرو پرویز پادشاه ایران بود. مردان محدودیتی از نظر تعداد همسر

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو