پاورپوینت روش تشکیل کانی ها

پاورپوینت روش تشکیل کانی ها

پاورپوینت-روش-تشکیل-کانی-هادانلود پاورپوینت روش تشکیل کانی ها ۱۲ اسلاید

فهرست مطالب

تعریف کانی
انواع روش های تولید کانی
کانی اوّلیه یا درونی
الف -ماگمایی اولیه
ب – پگماتیت‌ها
ج- پنوماتولیتیکی
د- مرحله گرمابی
کانی‌های ثانویه یا بیرونی
کانی‌های دگرگونی
منابع

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو