پاورپوینت جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها 60 اسلاید

پاورپوینت جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها 60 اسلاید

پاورپوینت جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها 60 اسلاید

پاورپوینت جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها 60 اسلاید در قالب پاورپوینت قابل ویرایش فهرست برخی از مطالب : 1- جانشینی نوکلئوفیلی آروماتیکها یونهای دیازونیوم به عنوان حد واسط سنتزی Øمراحل تشکیل یون دیازونیم شامل افزایش یون نیتروونیوم (NO+) به گروه آمینو وبه دنبال آن حذف آب است. Øیونهای دیازونیوم با نوکلئوفیلهایی مانند آمینهای نوع دوم و سولفید تشکیل ترکیبات پایدار میدهند. سه مکانیسم کلی جانشینی آروماتیکی با دیازونیومها q بهترین واکنشگرها برای کاهش شامل: متد دیگر برای دیازونیزاسون کاهشی شامل دیازونیزاسیون درجا با الکیل نیتریت üجانشینی

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو