پاورپوینت آمار دبیرستان – فصل 5(نموداردایره ای)

پاورپوینت آمار دبیرستان – فصل 5(نموداردایره ای)

نام فایل : آمار دبیرستان – فصل 5(نموداردایره ای) فرمت : .pptx تعداد صفحه/اسلاید : 19 حجم : 832 کیلوبایت بنام خداآمار دوم دبیرستانفصل 5(نموداردایره ای)نمودار دایره ای:یکی دیگر از نمودارهایی که برای نمایش متغیرهای کیفی مناسب است نمودار دایره ای است برای رسم نمودار دایره ای مساحت دایره به قطاع هایی تقسیم می شود که سطح هر قطاع متناسب با مقدار یا فراوانی متغیر مورد نظر استبرای تشکیل نمودار دایره ای باید زاویه های متناسب با فراوانی دسته ها را پیدا کرد برای این کاراگر فراوانی دسته ای برابر باشد زاویه ی نظیر آن از رابطه ی زیر به دست می آید: نمودار دایره ای بر مبنای فراوانی نسبی رسم می شود.در نمودار دایره ای ترتیب قرار گرفتن نواحی مهم نیست در ضمن اگر همه فراوانی ها برابر شوند نمودار تغییر نمی کند.رابطه ی بین فراوانی نسبی بر حسب مساحت ها:مساحت قطاعمساحت دایرهنمودار دایره ای برای متغیرهای کیفی مناسب است.مثال:نمودار دایره ای اهدای خون افرادمراجعه کننده به یک ایستگاه انتقال خون به شکل زیر است چند درصد این افراد در گروه خونی قرار دارند؟بنابراین افراد در گروه خونی قرار می گیرد.پاسخشکل مقابل نمود …

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو