ویدیوی آموزشی four cookies pleaseدرس 8 کتاب first friends 1

ویدیوی آموزشی four cookies pleaseدرس 8 کتاب first friends 1

ویدیوی آموزشی “four cookies please”درس 8 کتاب first friends 1

ویدیوی-آموزشی-"four-cookies-please"درس-8-کتاب-first-friends-1این فیلم آموزشی، شامل تدریس مکالمه درس 8 (صفحه 49) از کتاب فوق العاده first friends 1 می باشد.
+ تدریس مکالمه مربوط به درس 8
+ تدریس مکالمات پایه زبان انگلیسی
+ تدریس نحوه درخواست خوراکی
+ Four cookies please.
+ یادگیری در لحظه

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو