ویدیوی آموزشی گفتگو درس 6 صفحه 38 کتاب first friends 1

ویدیوی آموزشی گفتگو درس 6 صفحه 38 کتاب first friends 1

ویدیوی آموزشی گفتگو درس 6 صفحه 38 کتاب first friends 1

ویدیوی-آموزشی-گفتگو-درس-6-صفحه-38-کتاب-first-friends-1این فیلم آموزشی، شامل تدریس مکالمه درس 6 (صفحه 38) از کتاب فوق العاده first friends 1 می باشد.
+ تدریس مکالمه مربوط به درس 6
+ تدریس مکالمات پایه زبان انگلیسی
+ تدریس نحوه تمیز بودن به انگلیسی (wash your face please)
+ Wash your face, please.
+ یادگیری در لحظه

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو