ویدیوی آموزشی مکالمه روزهای هفته درس 1 کتاب first friends 3

ویدیوی آموزشی مکالمه روزهای هفته درس 1 کتاب first friends 3

ویدیوی آموزشی مکالمه روزهای هفته درس 1 کتاب first friends 3

ویدیوی-آموزشی-مکالمه-روزهای-هفته-درس-1-کتاب-first-friends-3این فیلم آموزشی، شامل تدریس مکالمه و گفتگو درس 1 (صفحات 4 و 5) از کتاب فوق العاده first friends 3 می باشد.
+ تدریس گفتگو و مکالمه مربوط به درس 1
+ تدریس مکالمات پایه زبان انگلیسی
+ تدریس سوالات پایه زبان انگلیسی، سوالاتی از قبیل امروز چه روزی است؟ (What day is it?)
+ مرور لغات روزهای هفته
سوالات بله و خیر (Yes/No question) / سوالات wh
+ What day is it? Is it Saturday? No, it isn’t. /What day is it Baz? / It’s Monday. / That’s right.
+ یادگیری در لحظه

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو