ویدیوی آموزشی مکالمه درس 7 کتاب first friends 2

ویدیوی آموزشی مکالمه درس 7 کتاب first friends 2

ویدیوی آموزشی مکالمه درس 7 کتاب first friends 2

ویدیوی-آموزشی-مکالمه-درس-7-کتاب-first-friends-2

توضیحات:
فیلم تدریس مکالمه صفحات 40 و 41 (لباس ها) از کتاب first friends 2 (فرست فرندز 2).
این فیلم آموزشی، شامل تدریس مکالمه درس 7 (صفحات 40 و 41) از کتاب فوق العاده first friends 2 می باشد.

+ تدریس مکالمه مربوط به درس 7
+ تدریس مکالمات پایه زبان انگلیسی
+ تدریس نحوه پرسش درباره لباس ها
+ تدریس نحوه پرسش درباره لباس های مفرد (singular) و جمع (plural)
+ تدریس نحوه درخواست کردن چیزی از کسی
+ Please give me my socks. What color are they? They’re red. Thank you.
+ Please give me my sweater. What color is it? It’s green. Thank you.
+ یادگیری در لحظه

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو