ویدیوی آموزشی مرور حروف و کلمات first friends 1 و first friends 2

ویدیوی آموزشی مرور حروف و کلمات first friends 1 و first friends 2

ویدیوی-آموزشی-مرور-حروف-و-کلمات-first-friends-1-و-first-friends-2این فیلم آموزشی، شامل تدریس حروف درس 1 (صفحه 9) از کتاب فوق العاده first friends 3 می باشد.
+ تدریس حروف همراه با مثال
+ تدریس حروف در قالب شعر
+ تدریس صدای حروف
+ / apple / bird / cat / dog / egg / fan / girl / hand / insect / Jig / kite / lion / moon / nose / octopus / Pat / queen / radio / star / tent / umbrella / van / water / fox / yogurt / zebra
+ یادگیری در لحظه

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو