ویدیوی آموزشی متن Please pick up your shirt درس 7 کتاب first friends 2

ویدیوی آموزشی متن Please pick up your shirt درس 7 کتاب first friends 2

ویدیوی آموزشی متن “Please pick up your shirt” درس 7 کتاب first friends 2

ویدیوی-آموزشی-متن-"please-pick-up-your-shirt"-درس-7-کتاب-first-friends-2این فیلم آموزشی، شامل تدریس متن درس 7 (صفحه 44) از کتاب فوق العاده first friends 2 می باشد.
+ تدریس عبارت های مهم مربوط به درس 7
+ تدریس عبارت “”Please pick up your shirt.”” : “”لطفا پیراهنتو بردار.”” و “”Please fold your clothes.”” : “”لطفا لباس هاتو تا کن.”” و “”Sure dad”” : “”حتما بابا””
+ استفاده از عبارات کلیدی و کاربردی در انگلیسی هنگام کمک کردن در خانه (helping out at home)
+ یادگیری در لحظه

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو