ویدیوی آموزشی لغات جدید درس 5 کتاب first friends 2

ویدیوی آموزشی لغات جدید درس 5 کتاب first friends 2

ویدیوی آموزشی لغات جدید درس 5 کتاب first friends 2

ویدیوی-آموزشی-لغات-جدید-درس-5-کتاب-first-friends-2این فیلم آموزشی، شامل تدریس لغات درس 5 (صفحات 28 و 29) از کتاب فوق العاده first friends 2 می باشد.
+ تلفظ لغات همراه با معنی
+ تدریس لغات مربوط به رنگ ها و شکل ها (circle, square, triangle, rectangle, pink, brown, white, black)
+ یادگیری در لحظه

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو