ویدیوی آموزشی شعر How many و اعداد درس 4 کتاب first friends 2

ویدیوی آموزشی شعر How many و اعداد درس 4 کتاب first friends 2

ویدیوی آموزشی شعر How many و اعداد درس 4 کتاب first friends 2

ویدیوی-آموزشی-شعر-how-many-و-اعداد-درس-4-کتاب-first-friends-2این فیلم آموزشی، شامل تدریس شعر و آهنگ درس 4 (صفحه 25) از کتاب فوق العاده first friends 2 می باشد.
+ تدریس شعر و آهنگ مربوط به درس 4
+ تدریس سوال How many در قالب شعر
+ 1 . 2 . 3 . Count with me, How many beans / buttons / clips can you see?
+ یادگیری در لحظه

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو