ویدیوی آموزشی شعر لباس ها درس 7 کتاب first friends 2

ویدیوی آموزشی شعر لباس ها درس 7 کتاب first friends 2

ویدیوی-آموزشی-شعر-لباس-ها-درس-7-کتاب-first-friends-2

توضیحات:
ویدیوی آموزشی شعر لباس ها درس 7 کتاب first friends 2.
این فیلم آموزشی، شامل تدریس شعر و آهنگ درس 7 (صفحه 42) از کتاب فوق العاده first friends 2 می باشد.
+ تدریس شعر و آهنگ مربوط به درس 7
+ تدریس لباس ها در قالب شعر
+ تدریس جمع و مفرد بودن لباس ها در قالب شعر
+ تدریس کلمات جدید bed, floor, pick up, drawer
+ Socks on the bed, socks on the floor, pick up the socks, now they’re in the drawer.
+ Sweater on the bed, sweater on the floor, pick up the sweater, now it’s in the drawer.
+ Shorts on the bed, shorts on the floor, pick up the Shorts, now they’re in the drawer.
+ Shirt on the bed, shirt on the floor, pick up the shirt, now it’s in the drawer.
+ یادگیری در لحظه
دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو