ویدیوی آموزشی سوالات درس 4 کتاب first friends 2

ویدیوی آموزشی سوالات درس 4 کتاب first friends 2

ویدیوی آموزشی سوالات درس 4 کتاب first friends 2

ویدیوی-آموزشی-سوالات-درس-4-کتاب-first-friends-2این فیلم آموزشی، شامل تدریس سوالات و نکات درس 4 (صفحات 22 و 23) از کتاب فوق العاده first friends 2 می باشد.
+ تدریس سوالات و نکات مربوط به درس 4
+ تدریس سوالات پایه زبان انگلیسی، سوالاتی از قبیل What’s this? What color is it? Who’s this? How many …. ?
+ پرسش و پاسخ
+ یادگیری در لحظه

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو