ویدیوی آموزشی جمله سازی و نکات درس 7 کتاب first friends 1

ویدیوی آموزشی جمله سازی و نکات درس 7 کتاب first friends 1

ویدیوی آموزشی جمله سازی و نکات درس 7 کتاب first friends 1

ویدیوی-آموزشی-جمله-سازی-و-نکات-درس-7-کتاب-first-friends-1این فیلم آموزشی، شامل تدریس جمله سازی و نکات درس 7 (صفحات 40 و 41) از کتاب فوق العاده first friends 1 می باشد.
+ تدریس جمله سازی و نکات مربوط به درس 7
+ تدریس عبارت های پایه زبان انگلیسی، از قبیل “This is my cap.” , “These are your shoes.”
+ نحوه جمله سازی با کلمات This is و These are
+ نحوه اشاره به نزدیک برای اسامی جمع و مفرد
+ یادگیری در لحظه

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو