نمونه گزارش تست mmpi - دانلود نمونه اجرا شده آزمون mmpi همراه با تفسیر (نمونه دوم)

نمونه گزارش تست mmpi – دانلود نمونه اجرا شده آزمون mmpi همراه با تفسیر (نمونه دوم)

نمونه گزارش تست mmpi – دانلود نمونه اجرا شده آزمون mmpi همراه با تفسیر (نمونه دوم)

نمونه-گزارش-تست-mmpi--دانلود-نمونه-اجرا-شده-آزمون-mmpi-همراه-با-تفسیر-(نمونه-دوم)توضیحات:
نمونه تفسیر تست mmpi در قالب فایل WORD در 25 صفحه

نمونه اجرا شده، دارای کلیه جداول Validity and K Corrected Clinical Scales و VALIDITY & CLINICAL SCALES و Harris-Lingoes and Social Introversion Subscales و … است.

بخشی از متن فایل:
2-خرده مقیاس های هریس- لینگوز ودرونگرایی اجتماعی:
افسردگی ذهنی( D1): نمره 94=T نشان می دهد که آزمودنی شناخت های او شناخت کارآمدی نیست، بیشتر اوقات احساس ناخشنودی، غمگینی یا افسردگی دارد،احساس عصبانیت و ناراحتی می کند،و در توجه و تمرکز مشکلاتی دارد.
کندی روانی حرکتی(D2): نمره90 =T نشان می دهد که آزمودنی احساس بی تحرکی و انزوا می کند و توان کنار آمدن با فعالیت های روزمره را ندارد و از دیگران دوری می کند.
بد کارکردی بدنی (D3): نمره 78=T نشان می دهد که آزمودنی نسبت به عملکرد بدنی خود اشتغال خاطر دارد و از سلامت خوبی برخوردار نیست.
ملال ذهنی (D4): نمره 93=T نشان دهنده انرژی پایین، بدبینی، لذت کم از زندگی، اشکال در تمرکز و توجه، اشکال در حافظه، و بی احساسی است.
آشفتگی فکری(D5): نمره 78=T نشان دهنده این است که آزمودنی بیشتر اوقات خود خوری می کند، در فکر فرو می رود و گریه می کند، دارای نشخوار فکری است، حساسیت افراطی دارد و احساس حقارت می کند.

فهرست مطالب:
1-مقیاسهای اعتباری و بالینی:
1-1مقیاسهای اعتباری:
2-1مقیاس های بالینی :
شکل بندی نیمرخ:
2-خرده مقیاس های هریس- لینگوز:
3-خرده مقیاس های درونگرایی اجتماعی:
4-مقیاس های محتوایی:
5-مقیاس های محتوایی مولفه ایی:
6-مقیاس های تکمیلی:

توجه: گزارش نمونه واقعی آزمون های روانشناسی، شامل خودِ پرسشنامه و پاسخ آزمون دهنده به سوالات پرسشنامه نمی باشد.

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو