نمونه سوالات تستی و تشریحی تاریخ تحلیلی صدر اسلام نصیری

نمونه سوالات تستی و تشریحی تاریخ تحلیلی صدر اسلام نصیری

نمونه-سوالات-تستی-و-تشریحی-تاریخ-تحلیلی-صدر-اسلام-نصیریدانلود نمونه سوالات تستی و تشریحی تاریخ تحلیلی صدر اسلام نصیری شامل ۴۰۰ سوال تشریحی و ۳۷۰ سوال تستی فرمت pdf و doc

بخشی از سوالات تشریحی

۱ – معنای لغوی و دو معنا از معانی که برای تاریخ شده است را بیان کنید؟

۲ –
فایده تاریخ چیست ؟

۳ – اهمیت و ارزش تاریخ اسلام چیست ؟

۴ – مهمترین اسباب تحریف تاریخ اسلام را نام برده و توضیح دهید ؟ ( ۲ مورد)

بخشی از سوالات تستی

بخش اول

1- دوران جدایی پیامبر (ص) از مادر چند سال طول کشید؟

الف) 2 سال ب) 5 سال ج) 5سال و 2 روز د) دقیقاٌ مشخص نیست

2- پیامبر(ص) در سفر به …….. مادر خود را از دست داد.

الف) یمن ب) ابواء ج) شام د) یثرب

3- چرا پیامبر (ص) در کودکی چوپانی می کرد؟

الف) کمک به معاش خود ب) باید با طبیعت آشنا می شد تا آماده روزهای سخت باشد

ج) کمک به معاش پدربزرگش د) کمک به معاش خود و پدربزرگش

4- وظیفه چوپانی گوسفندان را چه کسی به عهده محمد ( ص) گذاشت؟

الف) عمویش ( ابوطالب) ب) خودش ج) پدربزرگش ( عبدالمطلب) د) مادرش آمنه

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو