نمونه تفسیر آزمون میلون 3 , نمونه اجرا شده آزمون میلون (نمونه دوم)

نمونه تفسیر آزمون میلون 3 , نمونه اجرا شده آزمون میلون (نمونه دوم)

نمونه تفسیر آزمون میلون 3 , نمونه اجرا شده آزمون میلون (نمونه دوم)

نمونه تفسیر آزمون میلون 3 , نمونه اجرا شده آزمون میلون  (نمونه دوم)

تعداد صفحات: 8 نوع فایل: WORD قسمتی از متن: شرح حال روانپزشکی اجرا و نمره گذاری تفسیر گام به گام 1- تعیین روایی نیمرخ 2- تفسیر مقیاس های اختلال شخصیت 3- تفسیر مقیاس های نشانگان بالینی 4- ارائه برداشت تشخیصی 5- شرح دلالت ها و توصیه های درمانی 2- تفسیر مقیاس های اختلال شخصیت مقیاس های آسیب شدید شخصیت برافراشتگی نشان نمی دهد؛ اما در مقیاس های الگوی شخصیت بالینی فقط در مقیاس منفی گرا (نافعال – پرخاشگر یا دو سوگرای فعال) برافراشتگی متوسط (BR8A=70) وجود دارد و آزمودنی دارای کد

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو