نمونه انجام شده آزمون mmpi - نمونه گزارش آزمون mmpi (نمونه اول)

نمونه انجام شده آزمون mmpi – نمونه گزارش آزمون mmpi (نمونه اول)

نمونه انجام شده آزمون mmpi – نمونه گزارش آزمون mmpi (نمونه اول)

نمونه-انجام-شده-آزمون-mmpi--نمونه-گزارش-آزمون-mmpi-(نمونه-اول)توضیحات:
نمونه تفسیر تست mmpi در قالب فایل WORD در 22 صفحه

نمونه اجرا شده، دارای کلیه جداول Validity and K Corrected Clinical Scales و VALIDITY & CLINICAL SCALES و Harris-Lingoes and Social Introversion Subscales و … است.

بخشی از متن فایل:
2-1مقیاس های بالینی :
مقیاس1(Hs) : نمره 35=T نشان دهنده فقدان شکوه های بدنی و نبود نگرانی های وابسته به سلامت است.
مقیاس2 (D): نمره 81=T با در نظر گرفتن شرح حال آزمودنی حاکی از علایم ذیل است:
آزمودنی احساس ناخشنودی و ملال می کند، نسبت به آینده بسیار بدبین و ناامید است، بی بنیگی نشان می دهد، از صحبت کردن امتناع می ورزد و کندی روانی حرکتی دارد، تمرکز ضعیف است، احساس می کند که در تحصیل شکست خورده است، انگیزه پیشرفت قوی ندارد، درونگرا، گوشه گیر و منزوی است، فردی تحریک پذیر و زود رنج است، و صحبت از اقدام به خودکشی می کند.
مقیاس3 (Hy): نمره 54 =T نشان می دهد که آزمودنی فردی خودشیفته و خود رای و خودمحور است و از نظر روانشناختی خام و کودک صفت است و خصومت و تنفر خود را به طور مستقیم نشان نمی دهد.
مقیاس 4 (Pd): نمره 63=T نشان می دهد که آزمودنی روابط جنجالی و پرآشوبی با خانواده دارد، مشکلات زناشویی دارند و فردی خودشیفته، خودرای است.
مقیاس5(Mf) : نمره 67=T نشان می دهد که آزمودنی بیشتر گرایش دارد که فعالیت هایی که به طور کلیشه ای مردانه است تا زنانه شرکت کند.
مقیاس6(Pa) : نمره 59=T نشان می دهد که آزمودنی استعداد و زمینه پارانویید شدن را دارد، حساسیت زیادی دارد و نسبت به نظر دیگران خیلی حساس است، دلیل تراشی می کند و به خاطر مشکلات خود دیگران را سرزنش می کند، بدگمان و مقاوم است، خصومت و تنفر دارد و اهل بحث و جدل است، و دوست ندارد درباره مشکلات هیجانی خود صحبت کند.

فهرست مطالب:
1-مقیاسهای اعتباری و بالینی:
1-1مقیاسهای اعتباری:
2-1مقیاس های بالینی :
2-خرده مقیاس های هریس- لینگوز:
3-خرده مقیاس های درونگرایی اجتماعی:
4-مقیاس های محتوایی:
5-مقیاس های محتوایی مولفه ایی:
6-مقیاس های تکمیلی:

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو