نمودار سازمانی سازمان برنامه و بودجه کشور مصوب سال ۱۴۰۲

ابلاغ نمودار سازمانی سازمان برنامه و بودجه کشور -مصوب سال ۱۴۰۲- (نامه شماره ۷۹۰۶ مورخ ۳۰/۱/۱۴۰۲ سازمان اداری و استخدامی کشور)

برادر ارجمند جناب آقاي دکتر منظور

معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

ابلاغ نمودار سازمانی سازمان برنامه و بودجه کشور

بازگشت به نامه شماره ۳۸۳۰۷ مورخ ۳۰/۰۱/۱۴۰۲ موضوع نمودار سازمانی پیشنهادی و در اجرای ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت قوانین و مقررات، به پیوست نمودار سازمانی مصوب سازمان برنامه و بودجه کشور که به تایید این سازمان رسیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود. بدیهی است از تاریخ ابلاغ این نامه، نمودار سازمانی قبلی آن وزارت فاقد اعتبار خواهد بود.

خواهشمند است دستور فرمایید، ضمن ثبت نمودار سازمانی مذکور در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرایی کشور، نسبت به تنظیم تشکیلات تفصیلی پیشنهادی در اجرای ماده ۳۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط مورد عمل تشکیلاتی (شرح وظایف واحدهای سازمانی و پست‌های سازمانی)، در سقف پست‌های سازمانی مصوب اقدام و مراتب را حداکثر ظرف مدت یک ماه برای بررسی به این سازمان ارسال نمایند.

محمد روح الامینی- معاون نوسازی اداری

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو