نقشه کاربری اراضی پیشنهادی طرح تفصیلی مصوب 1399شهر خرم آباد(محدوده پشت بازار و بافت مرکزی خرم آباد)

نقشه کاربری اراضی پیشنهادی طرح تفصیلی مصوب 1399شهر خرم آباد(محدوده پشت بازار و بافت مرکزی خرم آباد)

نقشه کاربری اراضی پیشنهادی طرح تفصیلی مصوب 1399شهر خرم آباد(محدوده پشت بازار و بافت مرکزی خرم آباد)

نقشه-کاربری-اراضی-پیشنهادی-طرح-تفصیلی-مصوب-1399شهر-خرم-آباد(محدوده-پشت-بازار-و-بافت-مرکزی-خرم-آباد)

توضیحات:
نقشه کاربری اراضی پیشنهادی طرح تفصیلی مصوب 1399شهر خرم آباد(محدوده پشت بازار و بافت مرکزی خرم آباد)، در قالب یک تصویر با فرمت jpg.
به دلیل جزئیات بالای نقشه کاربری اراضی پیشنهادی طرح تفصیلی شهر خرم آباد امکان ارائه آن در یک شیت وجود ندارد و فایل حاضر تنها شیت مربوط به محدوده پشت بازار و بافت مرکزی خرم آباد است.
شیت مربوط به(محدوده پشت بازار و بافت مرکزی خرم آباد) طرح تفصیلی مصوب 1399 با کیفیت بالا و نمایش جزئیات است. این نقشه تمامی تعریض ها و تغییرات معابر و نیز نوع کاربری های این مناطق را نشان می دهد.
دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو