نظریات والتر گروپیوس (Walter Gropius)

نظریات والتر گروپیوس (Walter Gropius)

نظریات-والتر-گروپیوس-(walter-gropius)فهرست عناوین:
•مقدمه
•بیوگرافی
•نگاهی به خصوصیات و دیدگاه های گروپیوس
•نظریات شهرسازی گروپیوس
•گروپیوس و مکتب باهاوس:آشتی بین صنعت و هنر
•آثار گروپیوس
•منابع

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو