نرخ سود بین بانکی با کاهش جزئی ۲۳.۴۳ درصد شد

نرخ سود بین بانکی با کاهش جزئی ۲۳.۴۳ درصد شد

به گزارش آقا خسرو، نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به چهارشنبه ۲۳ فروردین با کاهش جزئی نسبت به هفته گذشته به ۲۳.۴۳ درصد رسید.

بر این اساس، گزارش جدید بانک مرکزی از نرخ سود بین بانکی نشان میدهد که این نرخ در هفته گذشته روند کاهشی را طی کرده و به ۲۳.۴۳ درصد رسیده است.

بنابراین نرخ سود بین بانکی از ۲۳.۴۶ درصد در هفته منتهی به ۱۶ فروردین به ۲۳.۳۴ درصد در هفته منتهی به ۲۳ فروردین ماه کاهش یافته است.

نرخ سود بین بانکی با کاهش جزئی ۲۳.۴۳ درصد شد

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو