شاخص های کشور مالزی

نحوه اجرای آزمونهای روانی برای افراد عادی و استثنایی

نحوه اجرای آزمونهای روانی برای افراد عادی و استثنایی

نحوه-اجرای-آزمونهای-روانی-برای-افراد-عادی-و-استثنایی

توضیحات:
جزوه دست نویس نحوه اجرای آزمونهای روانی برای افراد عادی و استثنایی در قالب پی دی اف و در 52 صفحه .
شامل آشنایی و نحوه ی اجرای آزمونها برای افراد عادی و استثنایی.نظریه خبرپردازی و هوش استرنبرگ و نحوه اجرای آزمون وکسلر.بینه.گودیناف.بندرگشتالت.
دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو