مقاله چاپ نشده آماده مشکلات اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و سلامت روان در ایام کرونا

مقاله چاپ نشده آماده مشکلات اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و سلامت روان در ایام کرونا

مقاله چاپ نشده آماده مشکلات اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و سلامت روان در ایام کرونا

در ۱۱ صفحه بخشی از متن مقاله چکیده: شیوع ویروس کرونا از ووهان چین به سرتاسر جهان، مسئله ای بود که همه ساکنین سیاره زمین، اثر آن را به عینه در زندگی روزمره خود حس کردند. با شروع پاندمی و همه گیری جهانی این ویروس مسری، تدابیر سخت گیرانه ای از سوی کشورهای درگیر، برای متوقف ساختن انتشار آن و کاهش مرگ و میر ناشی از آن اتخاذ کردند. علیرغم این، اثر ویروس بر جوانب مختلف زندگی انسان، اعم از اجتماع، اقتصاد، آموزش، و سالمت روان، اجتناب ناپذیر بود. از این رو، در این تحقیق کوشیدیم تا با بررسی و مرور نشریات منتشر شده از تاریخ اولین ظهور کووید ۹۱ ،به طبقه بندی مشکالت و مسائل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو