ترجمه مقاله پیشینه فرهنگی کارکنان چگونه بر تاثیر دورکاری بر استرس شغلی اثر می گذارد؟

مقاله ترجمه شده شیوه های حسابداری مدیریت SME: تاثیر DNA سازمانی، پتانسیل کسب و کار تکنولوژی عملیاتی

مقاله ترجمه شده شیوه های حسابداری مدیریت SME: تاثیر DNA سازمانی، پتانسیل کسب و کار تکنولوژی عملیاتی

مقاله-ترجمه-شده-شیوه-های-حسابداری-مدیریت-sme-تاثیر-dna-سازمانی-پتانسیل-کسب-و-کار-تکنولوژی-عملیاتی

توضیحات:
مقاله ترجمه شده از سایت الزویر با عنوان زیر  Management accounting practices of SMEs: The impact of organizational DNA, business potential and operational technology، شیوه های حسابداری مدیریت SME: تاثیر DNA سازمانی، پتانسیل کسب و کار تکنولوژی عملیاتی، در قالب فایل word.
چکیده:
تغییرات در محیط کسب و کار جهانی در شرکتهای (بنگاههای) کوچک و متوسط (SME) تحولاتی ایجاد نموده و با تمرکز بر کارایی هزینه، آنها را به سوی پایداری پیش می برد. ادبیات حسابداری مدیریت همچنان به ارائه مزایای پذیرش شیوه های حسابداری مدیریت (MAP) در بهبود پایداری کسب و کارادامه می دهد. MAP ابزارها، تکنیک ها،و اطللاعات داخلی ارزشمندی برای بودجه بندی، برنامه ریزی سود و ارزیابی عملکرد فراهم می نماید. MAP توسط سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت شکل گرفته است. تغییرات در کاربردش در میان کسب و کارها امری عادی تلقی می گردد، زیرا شیوه های حسابداری مدیریت استانداردنشده اند. مطالعه حاضر با بررسی مرحله فعلی توسعه MAP و تاثیر سه عامل ( به عبارتی DNA سازمانی، پتانسیل کسب و کار، و تکنولوژی عملیاتی) بر MAP در مالزی، در شکاف موجود در ادبیات حسابداری مدیریت، به ویژه از دیدگاه اقتصاد در حال توسعه سهیم می باشد.
فهرست مطالب:
چکیده
واژگان کلیدی
مقدمه
تکامل A
داده ها، روش و نتایج تجربی
داده های دموگرافیکی پاسخ دهندگان
دموگرافی پاسخ دهندگان
داده های دموگرافی SMEs
. 2. 2 MAP مورد استفاده SMEs (در حال حاضر)
تاثیر DNA سازمانی، پتانسیل کسب و کار و تکنولوژی عملیاتی
تست اثرسببی بین ساختارهای برونزاد و درونزاد
بحث و نتیجه گیری
دانلود فایل

ترجمه تخصصی خود را به آقا خسرو بسپارید

برای سفارش ترجمه و تهیه مقاله سفارشی از خدمات فریلنسرینگ آقا خسرو استفاده کنید و پروژه خود را به یکی از پیمانکاران ما بسپارید

مشاهده شرایط و ثبت سفارش

ثبت سفارش

جهت اخذ مشاوره با شماره 09032141232 تماس بگیرید

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو