ترجمه مقاله پیشینه فرهنگی کارکنان چگونه بر تاثیر دورکاری بر استرس شغلی اثر می گذارد؟

مقاله ترجمه شده اکسید نیتریک و تنظیم ژنی در گیاهان

مقاله ترجمه شده اکسید نیتریک و تنظیم ژنی در گیاهان

مقاله-ترجمه-شده-اکسید-نیتریک-و-تنظیم-ژنی-در-گیاهان

توضیحات:
مقاله ترجمه شده اکسید نیتریک و تنظیم ژنی در گیاهان، در قالب فایل Word.
شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد، NO (اکسید نیتریک)، مولکولی که برای اولین بار به عنوان یک پیام بر مولکولی قابل انتشار و منحصر به فرد در حیوانات شناسایی شد، نقش مهمی در فرآیندهای فیزیولوژیکی متنوع در گیاهان، بازی می کند. پیشرفت هایی که اخیرا، درک ما از عملکردهای سیگنالینگ اکسید نیتریک در گیاهان را با تاکید ویژه بر سیگنالینگ دفاعی، عمیق تر نموده، در اینجا، بحث خواهد شد. اخیرا، مطالعات متعددی بر پایه گیاهی با سطوح تغییر یافته اکسید نیتریک صورت گرفته، شواهد ژنتیکی را در باب اهمیت اکسید نیتریک در القای ژنی، بیان نموده است. برای یک بررسی اجمالی کلی در مورد این مساله که سطوح بیان ژن، به وسیله اکسید نیتریک، تغییر می‌کند، دو مطالعه، شامل تحلیل‌های رونویسی در مقیاس بزرگ بر روی گیاه آرابیدوپسیس (Arabidopsis thaliana)، با استفاده از ریزآرایه‌های DNA سفارشی یا تجاری، انجام شد. علاوه بر این، یک پروفایلینگ جامع رونویسی، توسط پلی‌مورفیسم طول قطعه تقویت شده cDNA (AFLP)، تعدادی از ژن‌های آرابیدوپسیس را نشان داد که در انتقال سیگنال، مقاومت به بیماری و پاسخ استرس، فتوسنتز، انتقال سلولی و متابولیسم پایه، نقش دارند. علاوه بر این، اکسید نیتریک، بر بیان ژن های متعدد در گونه های دیگر گیاهی مانند تنباکو یا سویا هم تاثیر می گذارد. هنوز، مسیرهای سیگنال دهی درون سلولی وابسته به اکسید نیتریک که باعث فعال شدن یا سرکوب این ژن ها می شود، تعریف نشده است. چندین خط شواهد، به رابطه متقابل بین اکسید نیتریک و اسید سالیسیلیک (SA) در دفاع از گیاه، اشاره دارد. همچنین،‌ شواهد اخیر نشان می دهد که اکسید نیتریک، در مسیر سیگنال دهی ایجاد زخم/اسید جاسمونیک (JA) نقش دارد. اهداکنندگان اکسید نیتریک بر سنتز پراکسید هیدروژن القا شده توسط زخم و بیان ژن‌های دفاعی القا شده توسط زخم یا JA، تاثیر می‌گذارند. یکی از چالش‌های اصلی پیش رو، تعیین چگونگی برانگیختگی واکنش درست و خاص، علی‌رغم استفاده مشترک از سیگنال اکسید نیتریک و در برخی موارد، پیام‌بر‌های ثانویه پایین دست آن، می¬باشد.
کلمات کلیدی: گیاه آرابیدوپسیس، بیان ژن، ریزآرایه، اکسید نیتریک، انتقال سیگنال.
دانلود فایل

ترجمه تخصصی خود را به آقا خسرو بسپارید

برای سفارش ترجمه و تهیه مقاله سفارشی از خدمات فریلنسرینگ آقا خسرو استفاده کنید و پروژه خود را به یکی از پیمانکاران ما بسپارید

مشاهده شرایط و ثبت سفارش

ثبت سفارش

جهت اخذ مشاوره با شماره 09032141232 تماس بگیرید

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو