محاسبه فشار بخار مواد خالص با معادله حالت پی سی سفت (PC-SAFT)

محاسبه فشار بخار مواد خالص با معادله حالت پی سی سفت (PC-SAFT)

محاسبه-فشار-بخار-مواد-خالص-با-معادله-حالت-پی-سی-سفت-pc-saft-این فایل آموزشی حاوی کد معادله حالت پی سی سفت (PC-SAFT) برای محاسبه فشار بخار مواد خالص است. کد در نرم افزار متلب است و درستی آن تضمین شده است.
تعداد فایل:1

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو