لاکتوفرین

لاکتوفرین

لاکتوفرین

لاکتوفرین

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی Lactoferrin: a review عنوان فارسی: لاکتوفرین: بازبینی چکیده در این مقاله، ویژگی های زیستی گلیکوپروتئین لاکتوفرین مطرح شده است. (پروتئین) لاکتوفرین در ترشحات غدد برون ریز و در دانه های خاص نوتروفیل ها شناسایی شده اند. پس از دگرانولاسیون، نوتروفیل به منبع اصلی لاکتوفرین در پلاسمای خون تبدیل می شود. لاکتوفرین دارای عملکردهای مختلف بیولوژیکی از جمله متابولیسم آهن، تکثیر و تمایز سلولی و فعالیت های ضدباکتری، ضد ویروسی و ضد انگلی است. به نظر نمی رسد بیشتر این عملکرد ها با توانایی پیوند با آهن، آشکار شوند. اخیراً غلظت لاکتوفرین عمدتاً در انسان ها و در برخی از گونه های دیگر اندازه گیری شد. با این حال، رابطه بین غلظت لاکتوفرین و اثرات فیزیولوژیکی یا آسیب

ترجمه تخصصی خود را به آقا خسرو بسپارید

برای سفارش ترجمه و تهیه مقاله سفارشی از خدمات فریلنسرینگ آقا خسرو استفاده کنید و پروژه خود را به یکی از پیمانکاران ما بسپارید

مشاهده شرایط و ثبت سفارش

ثبت سفارش

جهت اخذ مشاوره با شماره 09032141232 تماس بگیرید

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو