«قانون شگفت انگیز کارما»

«قانون شگفت انگیز کارما»

«قانون شگفت انگیز کارما»

ضرب المثلی وجود دارد که می گوید: « از هر دست بدهی، از همون دست می گیری » این عبارت صراحتا گویای مفهوم درونی قانون کارما است که بر پاسخ فعل و انفعالات اصرار دارد. همانطور که قانون جذب بر « خواستن، توانستن است » تاکید دارد، قانون کارما نیز چرخه زندگی و پاسخ دهی اعمال را تعریف می کند. این رفتار، اعمال و انتخاب های شما هستند که سازنده آینده شما می باشند و به طور کلی هیچ سرنوشتی در هیچ صفحه ای ثبت نمی شود، تا وقتی که انسان نخواهد. در این پکیج بی نظیر که به صورت صوتی می باشد با مفاهیم کامل کارما آشنا خواهید شد و از تاثیرات این قانون عظیم در زندگی شخصی و کاری خود شگفت زده خواهید شد.

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو