فایل اکسل محاسبات عدم قطعیت تجهیزات آزمایشگاه ها مطابق استاندارد 17025

فایل اکسل محاسبات عدم قطعیت تجهیزات آزمایشگاه ها مطابق استاندارد 17025

فایل اکسل محاسبات عدم قطعیت تجهیزات آزمایشگاه ها مطابق استاندارد 17025

فایل-اکسل-محاسبات-عدم-قطعیت-تجهیزات-آزمایشگاه-ها-مطابق-استاندارد-17025

توضیحات:
فایل اکسل محاسبات عدم قطعیت تجهیزات آزمایشگاه ها مطابق استاندارد 17025.
این فایل شامل محاسبات عدم قطعیت تجهیزات ابعادی و الکتریکی آزمایشگاه می باشد که مطابق با اخرین ویرایش استاندارد 17025 بوده و کلیه نکات مربوط به محاسبات عدم قطعیت ذکر شده است.
آزمایشگاه عوامل سهیم بر تعیین عدم قطعیت اندازه گیری آزمون ها را را شناسایی کرده و در ارزیابی عدم قطعیت های اندازه گیری مهم، از روش های تجزیه و تحلیل مناسب به منظور اخذ نتیجه ی مطلوب و دقیق استفاده می کند . تعیین عدم قطعیت بطور سالیانه محاسبه و در فرم ثبت محاسبات عدم قطعیت آزمون ها ثبت می شود …
این محاسبات شامل :
محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری ابعاد توسط کولیس دیجیتال
محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری ابعاد توسط ميكرومتر دیجیتالی
محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری مقاومت الکتریکی
محاسبه عدم قطعیت دستگاه تنسایل به 4 روش
محاسبه عدم قطعیت آزمون تلفات جرم آزمونه ها
محاسبه عدم قطعیت اندازه گیری مقاومت الکتریکی در بالاترین دما
محاسبه عدم قطعیت اندازه گيري ابعاد ( قطر و ضخامت)
که مولفه های تاثیر گذار در مقدار اندازه گیری شده 1- عامل تکرار پذیری 2- عدم قطعیت کالیبراسیون 3-عامل رزولوشن یا ریزنگری تجهیز و …… به تفکیک بررسی شده و در محاسبات تاثیر داده شده است.
کلیه محاسبات و فرمولاسیون های مورد نظر در این فایل اموزشی ارائه شده است.
دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو