طرح درس یار مهربان سوم دبستان

طرح درس یار مهربان سوم دبستان

طرح-درس-یار-مهربان-سوم-دبستاندانلود فایل طرح درس دهم فارسی سوم یار مهربان : اهداف: 1-آشنایی دانش آموزان با جان بخشی به اشیا
2-تقویت مهارت سخن گفتن و تفکر در فعالیت صندلی صمیمیت
3-توسعه دامنه ی واژگان دانش آموزان با وند افزایی(وند صفت ساز(( – مند))
4-توجه به نقش کلیدی فعل در معنای جمله

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو