طرح درس و روش تدریس علوم هشتم، فصل12: سنگ‌ها

طرح درس و روش تدریس علوم هشتم، فصل12: سنگ‌ها

طرح درس و روش تدریس علوم هشتم، فصل12: سنگ‌ها

طرح-درس-و-روش-تدریس-علوم-هشتم-فصل12-سنگ-هاطرح درس و روش تدریس علوم هشتم درس سنگ‌ها در قالب ورد و شامل 10 صفحه.

در این فصل به چگونگی تشکیل سنگ‌ها، انواع و کاربرد آنها پرداخته شده است. سنگ‌ها به عنوان یک زمینه آموزشی فراگیر در طبیعت، موضوع مناسبی است که می‌تواند دانش آموزان را با محیط زندگی خود بیشتر آشنا نماید و شایستگی‌های مختلف را جهت حفاظت از آن، برای آیندگان ایجاد نماید.

سنگ‌ها از طریق استخراج از معادن و با توجه به ویژگی‌های آنها، در بخش‌های مختلف پروژه‌های عمرانی به کار برده می‌شوند.

اهداف درس:

✅ چگونگی تشکیل سه گروه اصلی سنگ‌ها را توضیح دهند.
✅ ویژگی‌های سنگ‌های مختلف را با ذکر مثال بیان کنند.
✅ سنگ‌ها را با یکدیگر مقایسه کنند.
✅ سنگ‌ها را به عنوان منابع خدادادی بدانند و در حفاظت آنها کوشا باشند.
✅ با سنگ‌های مختلف موجود در منطقه خود آشنا شده و کاربرد آنها را بیان کنند.
✅ فواید استفاده از سنگ‌ها را در زندگی خود بیان کند.

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو