طرح درس و روش تدریس علوم اول، درس8 : چه می خواهم بسازم؟

طرح درس و روش تدریس علوم اول، درس8 : چه می خواهم بسازم؟

طرح درس و روش تدریس علوم اول، درس8 : چه می خواهم بسازم؟

طرح-درس-و-روش-تدریس-علوم-اول-درس8--چه-می-خواهم-بسازم؟دانش آموزان با فراگیری بخش فناوری به اهمیت به کارگیری ابزار در زندگی و چگونگی سهولت کارها آشنا می شوند. آن ها با استفاده از ابزار در انجام کارهای روزمره خود درک خواهند کرد که چگونه ابزار ها می تواند در وقت یا انرژی، کیفیت و کمیت روش های انجام کار و رسیدن به هدف مؤثر باشد.

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس چه می خواهم بسازم؟ به صورت یک فایل 7 صفحه ای آورده شده است. فایل مذکور در قالب ورد و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

اهداف و انتظارات این درس: دانش آموزان …

✅ با فناوری و کاربرد ارزش آن در زندگی روزمره آشنا شوند.
✅ به مفهوم فناوری پی ببرند.
✅ با ابزارهای مختلف آشنا شوند و آن ها را نام ببرند.
✅ کاربرد ابزارها را بیان کنند.
✅ پی ببرندکه بعضی وسیله ها پیچیده و بعضی ها در عین سادگی اما بسیار مهم و کاربردی هستند.

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو