طرح درس و روش تدریس ریاضی چهارم، فصل7: نمودار خط شکسته

طرح درس و روش تدریس ریاضی چهارم، فصل7: نمودار خط شکسته

طرح درس و روش تدریس ریاضی چهارم، فصل7: نمودار خط شکسته

طرح-درس-و-روش-تدریس-ریاضی-چهارم-فصل7-نمودار-خط-شکستهبرای شروع تدریس مبحث نمودار خط شکسته بهتر است بدون هیچ مقدمه‌ای از دانش آموزان بخواهید فعالیت اول این درس را انجام دهند. در صورت لزوم توجه آن‌ها را به نمونه انجام شده برای کلاس چهارم جلب کنید.

هدف این فعالیت خواندن جدول‌های چند قسمتی و رسم نمودار ستونی مربوط می‌شود. علاوه بر آن طبق معمول پاسخ دادن به سوال‌ها به کمک نمودار نیز مدنظر قرار می‌گیرد. در کار در کلاس نیز ارتباط این جدول و نمودار رسم شده مدنظر هست.

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 6 صفحه ای آورده شده است. این فایل در قالب ورد تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

اهداف و انتظارات:
✅ رسم نمودار ستونی چندقسمتی و رسم نمودار خط شکسته
✅ تصمیم گیری در مورد انتخاب نوع نمودار با توجه به موضوع آماری
✅ استخراج نتایج جدید و پاسخ دادن به سؤال ها به کمک نمودار رسم شده
✅ وجود تعامل بین معلم و دانش آموزان در فراگیری درس نمودار خط شکسته
✅ فعالیت بر اساس اهداف معین واز پیش تعیین شده در فراگیری درس نمودار خط شکسته

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو