طرح درس و روش تدریس ریاضی چهارم، فصل3: ضرب دو عدد دو رقمی

طرح درس و روش تدریس ریاضی چهارم، فصل3: ضرب دو عدد دو رقمی

طرح درس و روش تدریس ریاضی چهارم، فصل3: ضرب دو عدد دو رقمی

طرح-درس-و-روش-تدریس-ریاضی-چهارم-فصل3-ضرب-دو-عدد-دو-رقمیدرس ضرب دو عدد دو رقمی را با یادآوري آنچه دانش آموزان در کلاس سوم دبستان یاد گرفته‌اند شروع کنید. سپس روش خلاصه نوشتن و از سمت راست را آموزش دهید.

تمام این مراحل در فعالیت اول این درس انجام می‌شود. شما می‌توانید این فعالیت را مرحله مرحله انجام دهید. در هر قسمت صبر کنید تا مهارت لازم کسب شود سپس به مرحله بعدي بروید.

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس درس مذکور به صورت یک فایل 5 صفحه ای آورده شده است. این فایل در قالب ورد تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

اهداف درس:

✅ ضرب یک عدد یک رقمی در یک عدد چند رقمی را با روش هاي مختلف محاسبه می‌کند.
✅ ضرب یک عدد یک رقمی در یک عدد چند رقمی را به صورت خلاصه و با مهارت انجام می‌دهد.
✅ حاصل ضرب دو عدد دو رقمی را با کمک مساحت مستطیل‌ها پیدا می‌کند.
✅ حاصل ضرب دو عدد دو رقمی را با مهارت انجام می‌دهد.
✅ مسئله هاي ضرب را حل می‌کند.
✅ براي ضرب عددهاي چند رقمی از ماشین حساب به درستی استفاده می‌کند.

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو