طرح درس و روش تدریس ریاضی اول: تم8 : آشنایی با عدد 3 و 4 و اندازه گیری بلندی اجسام

طرح درس و روش تدریس ریاضی اول: تم8 : آشنایی با عدد 3 و 4 و اندازه گیری بلندی اجسام

طرح درس و روش تدریس ریاضی اول: تم8 : آشنایی با عدد 3 و 4 و اندازه گیری بلندی اجسام

طرح-درس-و-روش-تدریس-ریاضی-اول-تم8--آشنایی-با-عدد-3-و-4-و-اندازه-گیری-بلندی-اجسامطرح درس و روش تدریس ریاضی اول درس آشنایی با عدد 3 و 4 و اندازه گیری بلندی اجسام در قالب ورد و شامل 12 صفحه.

در صفحه آغازین تم 8 دانش آموزان با نماز و برخی از مسائل مرتبط با آن آشنا می‌شوند. همچنین فراگیران به مفاهیم و مهارت‌های مختلف در مورد نماز و عبادت پی می‌برند. آموزگار در مورد در مورد آثار نماز و عبادت و اینکه نماز، نمازگزار را از بدی‌ها حفظ می‌کند، نکاتی را که می‌داند به دانش آموزان توضیح می‌دهد.

اهداف درس:

✅ تمرين مفاهيم جمع و تفريق بدون ذکر نمادها و واژه‌ها.
✅ آماده سازی برای معرفی نمادهای جمع و تفريق و حل مسئله.
✅ برقراری ارتباط با نمايش‌های مختلف عدد ۳، توانايی نوشتن صحيح نماد عدد ۳.
✅ ادامه دادن يک الگوی شطرنجی پيوسته، کشف قانون مربوط به الگو.
✅ برقراری ارتباط با نمايش‌های مختلف عدد ۴، نوشتن صحيح نماد عدد ۴.
✅ اندازه گيری طول با استفاده از اشياء مختلف و شمارش تعداد اشياء واحد.

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو