طرح درس و روش تدریس ریاضی اول، تم16: شناخت اعداد دو رقمی 11 تا 19

طرح درس و روش تدریس ریاضی اول، تم16: شناخت اعداد دو رقمی 11 تا 19

طرح درس و روش تدریس ریاضی اول، تم16: شناخت اعداد دو رقمی 11 تا 19

طرح-درس-و-روش-تدریس-ریاضی-اول-تم16-شناخت-اعداد-دو-رقمی-11-تا-19در صفحه آغازین تم 16 دانش آموزان با حیاط مدرسه و برخی از مسائل مرتبط با آن آشنا می‌شوند. همچنین فراگیران به مفاهیم و مهارت‌های مختلف در مورد حیاط مدرسه پی می‌برند.

آموزگار در مورد صبحگاه و آداب گوش کردن به قرآن نکاتی را که می‌داند به دانش آموزان می‌آموزد.

در این قسمت، طرح درس و روش تدریس تم16(شناخت اعداد دو رقمی 11 تا 19) به صورت یک فایل 11 صفحه ای آورده شده است. فایل مذکور در قالب ورد تهیه و تنظیم شده و امکان ویرایش آن وجود دارد.

برخی از اهداف و انتظارات این درس:
✅ دانش آموزان هر صف را به دسته‌های ده تايی تقسيم کنيد.
✅ در هر صف چند دسته ده تايی و چند يکی وجود دارد؟
✅ در مجموع چند نفر در اين صف‌ها هستند؟
✅ درک نمايش‌های مختلف يک عدد
✅ شمردن دسته‌های کمتر از ۲۰ تا با چوب خط و نوشتن عدد متناظر با آن
✅ توانايی نوشتن اعداد ۱۱ تا ۱۹ با رقم درک محور اعداد و پيدا کردن عدد‌ها روی محور

دانلود فایل

دنبال چی میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو

فال هفته pmc

فال این هفته پی ام سی

آخرین مطالب

Facebook
Email
WhatsApp
Pinterest
Twitter
Pinterest

مطالب مناسب سلیقه شما از نظر آقا خسرو

پاسخ شما به دیدگاه

اگر این مطلب چیزی که میخواهی نبود و هنوز هم

دنبال چی میگردی؟

دنبال مطلب دیگری میگردی؟

ثبت سفارش اختصاصی آقا خسرو برات پیدا میکنه
ویژه آقا خسرو